Là na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

Bhlogadh sa Ghàidhlig, blasad do chainnt nan Gàidheal agus pìobaire à Singapore - sin direach beagan dè na bha dol aig Là na Gàidhlig ann an Oilthigh Ghlaschu Diardaoin.

Tha Plana Gàidhlig air a bhith aig an ionad àrd-fhoghlaim bho 2012, agus a-rèir Iar-phrionnsabail an oilthigh - tha taic làidir am measg nan ceannardan dhan chànan.