Einnsean-smàlaidh Steòrnabhaigh ga ullachadh son a dhol a Sherbia

Thòisich obair-càraidh air seann einnsean-smàlaidh ann an Steòrnabhagh agus dòchas ann gun cuidich e beatha dhaoine a shàbhaladh ann an Serbia.

Tha e mar phàirt de dh'iomairt na buidhne cathrannais, Blythswood, uidheamachd agus trèanadh a thoirt do luchd-smàlaidh air taobh sear na Roinn Eòrpa.

Tha an aithris-sa aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh