Trioblaidean siubhal le cathair-cuibhle

Ghabh comhairlichean Gàidhealach an cothrom siubhal mun cuairt meadhan Inbhir Nis an-diugh - ann an cathraichean-cuibhle.

Dh' aidich iad gur e fosgladh sùil a bh' ann air na duiligheadasan mu choinneamh dhaoine ciorramach.

Togaidh iad a-nis a' chùise le oifigearan na comhairle gus piseach a thoirt air gnothaichean.

Tha seo aig Doneil MacLeòid.

Air fhoillseachadh