Sgillean Badminton ga theagasg le Dan Travers an Uibhist

Fhuair muinntir Uibhist agus Barraigh cothrom sgillean badminton ionnsachadh, le Ceann Suidhe Badminton na h-Alba aig an deireadh sheachdain.

Bhuanaich Dan Travers fhèin am bonn òr aig Geamaichean a' Cho-Fhlaitheis 's na h-ochdadan.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.