BBC Naidheachdan

Sùil air an obair a thèid a dhèanamh air bàtaichean-aiseig gach bliadhna

Nise, 's tric a chluinneas sinn gum feum bàtaichean aiseig a dhol gu drydock.

Ma bha ceist oirbh a-riamh mu na tha a' tachairt dha na bàtaichean fhad 's a tha iad ann, uill, tha freagairt againn a-nochd.

Fhuair Seonaidh MacCoinnich cothrom air a' mhìos a chaidh a dhol a thadhal air an MV Loch Alainn aig CalMac 's i anns an doc an Eilean Bhòid.