Tormod MacGilleathain aig 80

Rugadh e ann an Glaschu, tha e ainmeal mar sheinneadair, pìobaire, cleasaiche agus na sgrìobhadair, agus Diluain bidh e a' comharrachadh co-là breith sònraichte - cò e?

Tormod MacGilleathain, agus bidh e 80 bliadhna dh' aois.

Cha robh earbsa sam bith aig a mhàthair fhèin gu faiceadh e aois mhòr, ach tha gu leòr de dh'obair san amharc aige fhathast.

Air fhoillseachadh