Iomart airson togalach sgoile ùr air an targaid

Tha buidhean choimhearsnachd a tha airson togalach-sgoile ùr a thogail ann an Sròn an t-Sìthein a' dèanamh deagh adhartais gus an targaid aca a ruighinn.

Feumaidh iad co-dhiù ceud mìle nòt a-reic ann an earranan - ach às-dèidh beagan is colla-deug tha iad air cha mhòr dà fhichead mìle a' thogail.

Fhuair iad cuideachd còir is leth-cheud mìle nòt bho Stòras Fearann na h-Alba.

Tha Andreas Wolff ag aithris...

Air fhoillseachadh