Coille Loch Airceig air a ceannach

Tha coimhearsnachd ann an Loch Abair agus Urras nan Coilltean air tighinn comhla agus Coille Loch Airceig a cheannachd.

Tha leasachaidhean aca san amharc a-nis, 's iad a' dol a choimhead ris a' choille dhùthchasach ath-bheothachadh.

Tha an coille na dhachaigh do dh'iomadh beathach, mar taghain, tuirc agus iolairean.

Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich.

Air fhoillseachadh