Eilean Sgitheanach feumach air taighean

Tha an t-Eilean Sgitheanach agus Ratharsair feumach air tuilleadh thaighean feuch lughdachadh a thoirt air na tha de dhaoine a' feitheamh air taigh, a-rèir fhir de Chomhairlichean na sgìre.

Tha beachd ann gu bheil seo gu seachd àraid cudthromach do theaghlaichean neo daoine aig a bheil feumalachdan a bharrachd.

Air fhoillseachadh