Baile nan Granndach nam bodach-Nollaige

Bha tachartas sònraichte ann am Baile nan Granndach Dihaoine nuair a chur na sgoilearan aig Sgoil Ghràmair na sgìre uile deise bhodach na Nollaig orra airson riuth timcheall a bhaile -son airgead a thogail dhan sgoil.

Thathas an dòchas eadar £3000 is £4000 a togail leis an tachartas - agus bha 'sìneadh' car diofraichte aca ro-làimh.

Air fhoillseachadh