Beachd Alasdair Allan BPA air Coimisean na Croitearachd

Dh'iarr luchd-gairm na Buidne Croitearachd aig Holyrood air Rùnaire na h-Eaconamaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, Cathraiche Coimisean na Croitearachd a chur às a dhreuchd às dèidh gearain bho luchd-obrach.

Le Mgr Ewing anns a' Bhruiseil, bhruidhinn Niall O'Gallagher ri Alasdair Allan...