Beatha às dèidh na h-ola?

Anns a' phàirt mu dheireadh den t-sreath, tha am fear-naidheachd againn Iain MacAonghais a' coimhead air dè tha an dàn dhan bhaile - agus a' faighneachd a bheil e deiseil airson beatha às dèidh na h-ola?

Air fhoillseachadh