Connspaid mu chuaraidh an Earra Ghàidheal

Tha còrr is mìle duine air cuir an aghaidh phlanaichean gus cuaraidh fhosgladh aig ceann Loch Chrearain ann an Earra Ghàidheal.

'Se a chompanaidh A&L MacRàth a th' air a chùlabh 's iad airson cead fhaighinn gnaimhich agus clachan a thoirt a-mach às an làrach faisg air ceann an loch.

Le tuilleadh, seo Seonaidh MacCoinnich.