Coltas gum bi còrr is dà cheud cosnadh eile a' falbh aig Comhairle na Gàidhealtachd

Dh'fhaodadh gun tèid còrr 's 200 cosnadh a chall aig Comhairle na Gàidhealtachd ann an gearraidhean ùra.

Thuirt na h-aonaidhean gun tèid sgrios a dhèanamh air na seirbheisean a tha a' chomhairle a' toirt seachad agus air àireamhan an luchd-obrach.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.