Coltas gum bidh còrr is dà cheud cosnadh eile a' falbh aig Comhairle na Gàidhealtachd

Dh'fhaodadh gun tèid còrr's dà cheud cosnadh a chall aig Comhairle na Gàidhealtachd ann an gearraidhean ùra.

Thuirt na h-aonaidhean gun tèid sgrios a dheanadh air na seirbheisean a tha a chomhairle a' toirt seachad agus air àireamhan an luchd-obrach. Seo Eileen NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh