Misneachd aig daoine òga sa ghnìomhachas?

Dè thathas a' dèanamh gus daoine a tha air an cosnadh a chall ann an gnìomhachas na h-ola a chuideachadh?

Agus a bheil misneachd fhathast aig daoine òga a dhol a-steach dhan ghnìomhachas?