Buaidh air na h-Eileanan an Iar

Chan ann a-mhàin air Obar Dheathan air a bheil an crìonadh air buaidh a thoirt.

Tha an aithris seo a' toirt sùil air a' bhuaidh a thug seo air cuid ann an Leòdhas.