Buaidh a' chrìonaidh air baile Obar Dheathain

Leannaidh sinn oirnn a-nis a' toirt s`uil air a' chrionadh ann an gn`iomhachas na h-ola 's a' ghas ann an Obar Dheathain.

Chuala sinn mun bhuaidh air luchd-obrach - ach dè mu dheidhinn buaidh nas fharsainge air a' bhaile fhèin.