Buaidh air luchd-obrach na h-ola

Thug sinn sùil air na h-adhbharan air cùl mar a tha prìs na h-ola air tuiteam, agus mun bhuaidh a tha sin a' toirt air na companaidhean.

Anns an aithris seo tha sinn a' coimhead air a' bhuaidh a tha seo a' toirt air luchd-obrach.