Bliadhna dhoirbh do ghnìomhachas na h-ola

Chan e bliadhna fhurasta a tha air a bhith ann, an dà chuid do ghnìomhachas na h-ola sa ghas ann am Breatainn, agus gu h-àraid do bhaile Obar Dheathain - le call-cosnaidh agus crìonadh a' leantainn.

Fad na seachdainn seo, bidh sinn a' toirt sùil air a' bhuaidh air Obar Dheathain, agus feuch a bheil barrachd dòchais ann dhan bhliadhna a tha romhainn.

Air fhoillseachadh