Stiùiriche Conaltraidh Coimhearsnachd Chal Mac ann an Leòdhas Diardaoin

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil iad-san ag iarraidh triùir bhall a bhith aca air a' Bhuidhinn Riochdachaidh Choimhearsnachd ùir a bheir comhairle do Chal Mac.

Fon chùmhnant ùr, feumaidh a' bhuidheann a bhith air a stèidheachadh ron fhoghar sa tighinn.

Tha a' Chomhairle cuideachd a' strì airson pàirt de dh'àrd-oifis Chal Mac a ghluasad dha na h-Eileanan.

Seo Aonghas Dòmhnallach.

Air fhoillseachadh