Taigh-staile Ratharsair a' gluasad air adhart

Ghabh pròiseact Taigh-staile Ratharsair ceum mòr air adhart agus iad air dà staile copair fhaighinn an-dè.

Tha an obair a' sìor dhol air adhart air làrach a' chiad thaigh-staile laghail air an eilean 's iad an dòchas gun tòisich iad a' dèanamh an uisge-bheatha san Iuchair an ath-bhliadhna.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.