Panto mòr na Nollaige a' dol air chuairt

Nis - dè gheibh thu ma chuireas tu òrain Nollaige, an Great British Bake Off, bana-bhuidseach agus clann-sgoile Hearach còmhla?

Uill an-diugh 's e thàinig às ach Panto Mòr na Nollaige aig Fèisean nan Gàidheal agus an sgioba a' taisbeanadh an dreach aca fhèin de Hansel is Gretel ann am Bun-sgoil Sir E Scott.

Chaidh Dòmhnall MacLaomainn ann dhuinne.

Air fhoillseachadh