Ionad-stiùiridh na seirbheis smàlaidh ann an Inbhir Nis air dùnadh

Dhùin ionad-stiùiridh na seirbheis smàlaidh ann an Inbhir Nis, le uallach na h-obrach ga ghluasad gu Dùn Dè.

Tha àrd-oifigearan smàlaidh ag ràdh nach atharraich an ire de dhìon a tha ga cuir air coimhearsnachdan ann an ceann a tuath na h-Alba.

Ach tha dragh ann - leis cho farsaing 's a tha an sgìre agus cho eadar-dhealaichte 's a tha na diofar dhual-chainntean - gum faodadh trioblaidean mòr a bhith aig daoine aig nach eil eòlas ionadail.

Le tuilleadh, seo Eileen NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh