Leasachadh taigheadais ga fhosgladh anns na Hearadh

Dh'fhosgail Ministear an Taigheadais, Caoimhin Stiùbhairt, leasachadh de thaighean ùra aig prìs reusanta anns na Hearadh an-diugh.

Chaidh na taighean a thogail le HHP, air talamh a fhuair iad bho Urras Taobh Siar na Hearadh.

Tha sia dhiubh ann uile gu lèir agus daoine mar tha a' gluasad a-steach annta.

Tha an aithris-sa aig Ruaraidh Rothach.