Bann-leathann fìor luath an Èirisgeigh

Cuiridh muinntir Èirisgeigh fàilte air ceangal gu bann-leathann fìor luath an t-seachdainn-sa - agus feadhainn ag ràdh gu bheil e cho cudromach ris a' cheangal a fhuair iad ris a' chabhsair.

Ach ged 's ann à Uibhist a Deas a tha an càball fibre a' tighinn - tha Èirisgeigh air thoiseach orra gus an t-seirbheis fhaighinn.

Le tuilleadh, seo Shona NicDhòmhnaill.