£225,000 gu bhith air a chosg air eileanan Abhainn Nis

Bheir Comhairle na Gàidhealtachd seachad cùmhnant, luach £225,000, air an ath-mhìos airson piseach a thoirt air eileanan Abhainn Nis.

Thig an t-airgead bho Stòras Maith Coitcheann Inbhir Nis, agus thèid a chleachdadh airson obair a dhèanamh air slighean-coiseachd agus drochaidean, agus airson stad a chuir air crìonadh bhruaichean.

Tha an aithris seo aig Doneil MacLeòid.

Air fhoillseachadh