Iarrtas son clàr-ama aiseig Shlèite

Dh'iarr Fòram Còmhdail Shlèite gun tèid clàr-ama an t-Samhraidh airson seirbheis aiseig Mhalaig is Aramadail fhoillsicheadh cho luath sa ghabhas.

Tha a' bhuidheann cuideachd ag iarraidh dearbh Cal Mac gur e an MV Coir'Uisg a bhios air an t-slighe.

Tha a' bhuidheann ag ràdh gu bheil an t-uamhas mì-chinnt ann mu dè a tha a' dol a thachairt, agus gu bheil sin a toirt droch bhuaidh air an sgìre.