Seirbheisean màthaireil gan lùghdachadh

Dh'aontaich Bord Slàinte na Gàidhealtachd ri gearraidhean connspaideach ann an seirbhisean màthaireil aig Ospadal Ghallaibh.

Cha bhi àrd lìghichean stèidhichte ann tuilleadh is thèid cùisean a dh'fhaodadh a bhith doirbh a ghluasad a dh'Inbhir Nis.

Thuirt luchd-iomairt gu bheil an co-dhunadh na bhriseadh-dùil eagalach do mhuinntir na sgìre.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.