Iomagain mun t-seirbheis mhàthaireil an Gallaibh

Tha coinneamh phoblach a' dol ann an Inbhir Uige a-nochd mun t-seirbheis mhàthaireil ann an sgìre Ghallaibh.

Tha mì-thoileachas mòr ann mu phlanaichean Bhòrd Slàinte na Gàidhealtachd - gus an t-seirbheis a chur fo stiùir mhnathan glùine, seach àrd-dhotairean.

Tha am bòrd ag ràdh gu bheil air sgàth adhbharan slàinte agus sàbhailteachd.

Tha an sgeulachd aig Eileen NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh