Tinneas Lyme bitheanta an Uibhist an comeas ri na h-Eileanan eile

Tha figearan ùra a fhuair BBC An Là, a' sealltainn gu bheil barrachd dhaoine ann an Uibhist a' togail Tinneas Lyme an taca ri àitean eile anns na h-Eileanan Siar.

Chan eil fios carson a tha seo fìor - ach cuiridh Bòrd Slàinte nan Eilean Siar iomairt shònraichte air bhog an Uibhist as t-earrach airson fiosrachadh a thoirt mu ghartannan agus na galairean a tha iad a' sgaoileadh.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh