Chan eil dùil ri uidhir de shoithichean mòra luchd-turais an ath-bhliadhna

Chan eil dùil gun tig uidhir de shoithichean luchd-turais a-steach a Steòrnabhagh an ath-bhliadhna.

Am bliadhna bha còrr is trì fichead a-staigh - cuid aca a thàinig grunn thursan tron t-seusan.

Tha e a' toirt dùbhlain dhan phort - nuair a thig soitheach mhòr a dh'fheumas fuireach aig acair - aig beul Loch Steòrnabhaigh.

Le tuilleadh seo Aonghas Dòmhnallach.