Rannsachadh ùr ag ràdh gur e an t-Eilean Sgitheanach an t-àite còmhnaidh as tarraingiche

'S e an t-Eilean Sgitheanach an t-àite còmhnaidh as tarraingiche ann am Breatainn, a-rèir rannsachaidh ùir.

Tha sgrùdadh a rinn a' bhuidheann Rightmove a' cur Eilean a' Cheò os cionn àiteachan eile air feadh na Rìoghachd - bailtean beaga ann an Devon 's anns a' Chòrn, mar eisimpleir.

Tha dragh ann ge-tà, mu thaigheadas air an Eilean.

Tha Doneil MacLeòid ag aithris...

Air fhoillseachadh