Soirbheachas dha na Sgitheanaich Òga

Bha seuasan fìor shoirbheachail aig sgioba Camanachd an Eilein Sgitheanaich fo cheithir bliadhna deug de dh'aois - agus iad a' togail an dà chuid an lìog agus Cupa MhicMhaighstir.

Tha sin a' fàgail gu bheil cuid dòchasach gun tig duaisean mòra dha na prìomh sgiobaidhean anns na bliadhnaichean ri tighinn - ma thèid aca air an òigridh a chumail còmhla.

Tha Calum MacIlleathain ag aithris.