Dùil ri mu 750 duine aig Seachdainn Bheachdan Loch Abair

Tha Loch Abar a' call an taca ri Inbhir Nis a thaobh maoineachadh 's taic, a-reir Bhall na sgire ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Bha Ceit Fhoirbeis a' bruidhinn aig Seachdainn Bheachdan Loch Abair sa Ghearastan.

Tha dùil ri mu sheachd ceud gu leth duine ann a' bruidhinn air sreath de chuspairean.

Thòisich e le deasbad eadar luchd-poileataigs, mar a tha Andreas Wolff ag aithris.