Theab Alba buinig an aghaidh Astràlia aig Murrayfield

Bha an sgòr nas fhaisge eadar sgioba rugbaidh na h-Alba agus Astràlia aig Murrayfield Disathairne, le na Wallabies a' deanamh a chùis fichead sa trì puing gu fichead sa dhà.

Cha robh ach ceithir mionaidean air fhàgail nuair a fhuair Kuridrani try do dh' Astràlia, agus leis an dà phuing a' bharrachd bho Bhernard Foley, 's iadsan a thainig am bàrr aig deireadh geàm a bha air leth tarraingneach.

Seo Ailean MacLeòid.

Air fhoillseachadh