Beachdan gan lorg son hub a' chruthachadh aig Cladach Chircheaboist

Tha a' bhuidhean Ùrachadh Uibhist ag amas air an àite aca aig Cladach Chirceaboist a dhèanamh na ionad coimhearnsnachd far am bi grunn bhuidhnean 's gnìomhachasan beaga a' tighinn còmhla.

Thathar a' trusadh bheachdan bhon choimhearsnachd.

Chaidh grunn rùmanan fhàgail falamh nuair a ghluais an sgoil-àraich a bh'ann.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh