Clann-sgoile Leòdhais a' cuimhneachadh air na bhàsaich ann an cogadh

Chaidh cuirm-cuimhneachaidh a chumail ann an Leòdhas an-diugh airson cothrom a thoirt do chloinn-sgoile cuimhneachadh air na chaill am beatha ann an cogadh.

Bha an tè-naidheachd againn Eilidh NicLeòid an làthair.