Àrdachadh 22% air na chuir feum air banca-bìdhe nan Eilean Siar an coimeas ri 'n-uiridh

Thàinig àrdachadh 22% air na fhuair parsailean bìdhe bho Bhanca-bìdhe nan Eilean Siar eadar an Giblean agus an t-Sultain am bliadhna - an coimeas ris an aon àm an uiridh.

Thuirt ball-pàrlamaid Albannach na sgìre, Alasdair Allan, gur e cùis nàire a bh' anns na figearan.

Tha e a' bruidhinn ri Innes Rothach.

Air fhoillseachadh