Clò Hearach ùr dha Rugbaidh na h-Alba

Chaidh pàtran ùr dhen a chlò Hearaich fhoillseachadh an-diugh mar phàirt de cho-bhanntachd ùr eadar an gnìomhachas agus Rugbaidh na h-Alba.

Tha dòchas ann gum bi an cùmhnant eattora na bhuannachd don spòrs gu h-eadar-nàisteanta agus do chliù a' chlò fhèin. Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid...

Air fhoillseachadh