An 6mh Fèis Leabhraichean 'Faclan' ga cumail ann an Leòdhas

Nochdaidh bàrd nàiseanta na h-Alba Jackie Kay agus an sgrìobhaiche ainmeil Philip Hoare aig an 6mh Fèis Leabhraichean 'Faclan' ann an Leòdhas an t-seachdainn seo.

Bidh ùghdaran ionadail a lethid Chaoimhinn MhicNèill agus an Dotair Fionnladh MacLeòid cuideachd an sàs ann, uile air an toirt còmhla fo chuispear na bliadhna sa - an Cuan Siar.

Air fhoillseachadh