Seann ghàrradh Àrd nan Saor air a reic

Tha e air tighinn am follais gun deach làrach seann ghàrradh Àrd nan Saor air Linne Mhoireibh a reic.

Tha dòchas às ùr ann a-nis gun tèid a leasachadh.

Bha an gàrradh aig aon àm a' cumail cosnadh ris na mìltean, ach dhùin e ann an dà mhìle sa h-aon.

Ach chan eil fhios aig an ìre-sa cò tha air a cheannach neo dè tha iad am beachd a dheanamh ann.