Airson an dàrna bliadhna, tha àireamh nan traon air tuiteam

Airson an darna bliadhna, tha àireamh nan traon air tuiteam.

Tha an àireamh a tha tilleadh a dh'Alba airson neadachadh fhathast gu math nas fhallaine na bha e aig toiseach nan 90an ge-tà.

Chuidich sgeamaichean glèidhteachais gu mòr ris an sin, ach tha dragh ann nan tigeadh sin gu crìch gun tuiteadh na h-àireamhan gu sgiobalta a-rithist.

Air fhoillseachadh