Beachdan Sir Ailig air sgioba na h-Alba

Tha e na chuideachadh do dh' Alba, nach eil mòran a' toirt cothrom dhaibh buanachadh an aghaidh Shasainn.

Sin beachd Sir Ailig Fearghasdan air an ath-gheàm dearbhaidh aig an sgioba nàiseanta.

A' coimhead nas fhaide air adhart, tha Euro 2020 gu bhith tighinn `a Ghlaschu, agus chaidh suaicheantas na farpais fhoillseachadh sa bhaile.

Tha an aithris seo aig Ailean MacLeòid.