Cafe ùr son Bhatarsaigh

Bidh goireas spaideal ùr aig coimhearsnachd Bhatarsaigh as t-samhradh sa tighinn, le cidsean agus àite suidhe ga chuir ri talla an eilein airson cafe ùr a chruthachadh.

Leis an talla ga sgeadachadh cuideachd, tha muinntir Bhatarsaigh an dòchas gun e àite tarainngeach a bhios ann airson cuirmean de gach seòrsa.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh