Slighe ùr a Shrath Pheothair?

Tha dòchas gun teid seann loighne rèidhle eadar Inbhir Pheotharain agus Strath Pheothair fhosgladh a dh'aithghear mar shlighe coiseachd agus baidhseacalachd.

Tha an rathad eadar an dà bhaile, an A834, gu math cunnartach do luchd-coiseachd 's e as aonais cabhsair, agus tha luchd iomairt air a' bhith a' strì fad bhliadhnaichean airson slighe nas sàbhailte a chur air dòigh.

Tha tuilleadh aig Magaidh NicFhionghuin ...

Air fhoillseachadh