Lamraig ùr am Bàgh a' Chaisteil

Thòisich obair ann am Barraigh airson lamraig nas fhasgaiche a thogail dha na iachtaichean is eile a tha a cuir a-steach gu Bàgh a' Chaisteil.

Aig a cheart àm tha Buidheann Choimhearsnachd Bharraigh 's Bhatarsaigh a' sireadh airgid airson siostam pontùnaichean a chur dhan a' Bhàgh airson a dhèanamh co-ionnan ri puirt eile anns na h-Eileanan Siar.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill...