Daoine à tìrean cèin aig a' Mhòd

Facal no dhà le daoine bho dhùthchanan cèin a tha air Steòrnobagh a' ruighinn son a dhol dhan Mhòd.