Air an t-slighe chun a' Mhòid

Tha farpaisean nan Coisirean a' toiseachadh Diardaoin agus a' mhòr-chuid dhuibh a-nis air Leòdhas a ruighinn.

Bha Ruaraidh Rothach air a chois tràth airson a dhol a-nùll a dh'Ullapool air a' bhàt-aiseig agus coinneachadh ri cuid den fheadhainn a bha a' dèanamh an slighe gu Leòdhas airson a' Mhòid.