Am Prionnsa Teàrlach a' coinneachadh ri Neach-ionnsachaidh na Bliadhna

Bha am Prionnsa Teàrlach ann an Steòrnabhagh Dimàirt aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail.

Thug e seachad an duais airson Neach-ionnsachaidh na Bliadhna, mus deach e dhan na Hearadh airson taigh-staile an eilein fhosgladh gu h-oifigeil.

Tha an aithris-sa aig Dòmhnall MacLaomainn.

Air fhoillseachadh